Táto stránka funguje v ľubovoľnom prehliadači, najlepšie však vyzerá v prehliadačoch podporujúcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak čítate túto správu, váš prehliadač zrejme dostatočne nepodporuje CSS. Stránku vidíte bez pokročilejšieho formátovania, ale s plne prístupným kompletným obsahom.

O nás


 

Firma JUREX s.r.o. - spoločnosť s ručením obmedzeným , vznikla v roku 1996 , ako čisto súkromná spoločnosť.

Jej hlavnými činnosťami je:


 

 • dodávky a montáže sušičiek zrnín a olejnín od amerického výrobcu Mathews Company, vrátane záručného a pozáručného servisu

   

 • dodávky a montáže oceľových pozinkovaných síl na skladovanie zrnín od 100 m3 do 30.000 m3

   

 • projektovanie poľnohospodárskych pozberových liniek pre zrniny a olejniny t.j. čistenie, triedenie, sušenie a skladovanie

   
 • dodávky a montáže zariadení na spaľovanie biomasy - slamy :

  a, ohrievače vzduchu s výmenníkom – ku sušičkám Mathews Company a iným
  b, kotle s vodným okruhom – na klasické vykurovanie objektov

  Firma JUREX bola založená v roku 1995 a pracovať začala v nasledujúcom roku. Zakladateľ firmy - konateľ - Ing. Ivan Jurík mal niekoľkoročné skúsenosti z projektovaním poľnonákupárskych technologických zariadení - pozberové úpravy zrnín, sušiarne, skladovanie zrnín, výroba kàmnych zmesí. Taktiež s projektovaním občianskych stavieb, technologických stavieb strojárskych a potravinárskych. Tieto vedomosti a spolupráca s ďaľšímí firmami od " fachu " (PREMETAL, Elprof ) boli a sú garanciou profesionality pre našich klientov .

  Firma sa postupne stala najúspešnejším dovozcom (t. č.) sušiarní zrnín na Slovensko. Presvedčiť sa o tom môžete na stránke referencií , kde nájdete zoznam akcií. Okrem tam uvedených sušičiek, robí firma technickú podporu pri montáži a spúšťaní sušičiek v Českej republike, na Ukrajine a v Rusku. Vašu pozornosť chceme upriamiť na dve sušičky prevádzkované v Palme Agro Sečovce od roku 1997, kde pracujú cca 300 dní v roku a okrem pozberového sušenia slnečnice a repky sušia aj technologicky - pre lisovňu oleja . Ročne presušia cca 100 000 ton olejnín. Od roku 2004 sa firma zapojila do výroby jednotlivých súčastí sušičiek Mathews Company. Od toho istého roku sme rozšírili náš sortiment o oceľové pozinkované silá  a tak môžeme nášmu zákazníkovi ponúknuť kompletné linky na čistenie, sušenie a skladovanie zrnín.

  Ku dňu aktualizácie tejto stránky / 13.6.2011 / je dodaných / vrát. rozpracovaných /  123 sušičiek a 29 zákaziek na silá - pozrite podrobnú referenčnú listinu .

  Okrem dodávok sušičiek a oceľových síl ponúkame zákazníkom komplexnú projektovú prípravu a komplexnú inžuniersku činnosť - územné rozhodnutia a stavebné konania, kolaudácia stavieb.